Категория: General В 13:00 – репетиция дефиле, I смена

В 13:00 - репетиция дефиле, I смена